Jump to content

Jak vytáhnout startér z motoru?

Nejdříve odpojte ukostřovací kabel vedoucí k akumulátoru tím, že

povolíte kabel od akumulátoru a kabel, který spojuje spínač.

Odšroubujte dva šrouby, které upevňují startér v převodovce.

Startér vytáhněte z motoru. Jestli je závada ve startéru můžete

ověřit připojením startéru na zdroj.

Jak provádět údržbu startéru?

Údržbou startéru máme na mysli jeho kontrolu, případně opravu

nebo výměnu poškozených dílů. U jednotlivých součástí startéru

doporučujeme provést následující údržbu:

 

Komutátor: lamely komutátoru očistěte benzínem nebo lihem,

komutátor očistěte brusným papírem, tím částečně odstraníte

mezilamelovou izolaci (doporučená činná plocha je 0,4 až 0,8 mm),

poškozený nebo propálený komutátor vyměňte.

 

Kartáčové uhlíky: zkontrolujte, jestli mají dostatečnou délku, musí

být volně posuvné, v případě opotřebení pružin uhlíků je

doporučujeme vyměnit.

 

Pastorek: zkontrolujte, v případě poškození ozubení pastorek

vyměňte, pastorek nečistěte benzínem nebo mycím prostředkem,

došlo by k nevratnému poškození.

 

Spínač: nedá se rozebrat, v případě závady je nutné jej vyměnit.

 

Víka se samomaznými ložisky: nečistěte benzínem nebo

odmašťovacím prostředkem (platí pro přední i zadní víko).

Jak namontovat startér zpět do motoru?

Montáž startéru do vozidla probíhá v opačném pořadí než

demontáž. Startér před montáží prověřte po elektrické i mechanické

stránce. Připojte svorku 30 k nabité autobaterii, do okruhu zařaďte

ampérmetr s velkým rozsahem měření a přiveďte na svorku 50

proud. Funkční startér musí být tichý, pastorek se bez problémů

vysouvá i vrací do klidové polohy a nesmí se otáčet přímo na přední

části převlečeného kroužku. Doběh startéru trvá maximálně 8 vteřin.

Kartáčové pružiny musí být snadno posuvné, kotva musí mít axiální

vůli a volnoběžka musí při otočení pastorku lehce proklouznout. Po

ověření funkčnosti startéru jej můžete namontovat zpět to vozidla.

Posledním krokem při montáži startéru je připojení ukostřovacího

kabelu k autobaterii.

starterylevne.cz

Image